کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : طب‍ی‍ع‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۴۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ -- .ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ف‍ت‍ن‍ه‌ و ف‍ت‍ن‍ه‌ان‍گ‍ی‍زی‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ .ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
طب‍ی‍ع‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۴۶-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌، دف‍ت‍ر س‍ی‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشکافی فتنه ( جامعه شناسی شورش های اجتماعی از دیدگاه امام علی علیه السلام )
طبیعی ، منصور، ۱۳۴۶- ؛  تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ، دفتر سیاسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸/۰۹‬,‭‌ف۲ط۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیمای امنیت در نهج البلاغه
طبیعی ، منصور، ۱۳۴۶- ؛  تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۰۹/،۳۸‬,‭‌ف‍لا۸۶ط۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک