کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ظری‍ف‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
ظری‍ف‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
 
ناشر:
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روندهای جدید بین المللی
ظریف ، محمدجواد ؛  تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۰۵‬,‭ظ۴/۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک