کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ب‍اس‌ دی‍ل‍م‍ی‌ زاده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد ب‍ه‍ب‍ودی‍اف‍ت‍ه‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
دی‍ل‍م‍ی‌ زاده‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
ع‍ب‍اس‌ دی‍ل‍م‍ی‌ زاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حمایت های اجتماعی از زنان بهبود یافته برای سازمان های مردم نهاد
دیلمی زاده ، عباس ؛  تهران عباس دیلمی زاده   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹د۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک