کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ب‍اس‌ ن‍ژاد، م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍اس‌ ن‍ژاد، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قرآن - مدیریت و علوم سیاسی
عباس نژاد، محسن ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۴‬,‭‌م۳۴‌ع۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک