کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ب‍دل‍ی‌، ب‍ه‍روز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍دل‍ی‌، ب‍ه‍روز
 
ناشر:
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی - روانی اجتماعی تربیت بدنی و ورزش
عبدلی ، بهروز ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۰۶/۴‬,‭‌ع۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک