کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ج‍م‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، س‍ی‍اوش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ج‍م‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، س‍ی‍اوش‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍س‍ع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر جامعه شناسی
عجمی کاشانی ، سیاوش ؛  تهران نشر مسعی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ف۲‌ع۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک