کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍زی‍زی‌ ف‍ارس‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌ ف‍ارس‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 
ناشر:
م‍ری‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد اصول پیشگیری و درمان
عزیزی فارسانی ، حمیدرضا ؛  شهرکرد مرید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک