کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ش‍ق‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ش‍اگ‍ردان‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
خ‍واج‍ه‌، ن‍ازن‍ی‍ن‌
ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۷-
 
ناشر:
ع‍ش‍ق‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیگار، اولین پله ی نابودی :اولین سیگار چرا... ؟
خواجه ، نازنین ؛  گرگان عشق دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌خ۹‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نیمه جامع اعتیاد
علی محمدی ، محمدعلی ، ۱۳۴۷- ؛  گرگان عشق دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۷۸۳ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آموزشی مهارتهای زندگی ( ویژه سال اول راهنمایی )
گرگان عشق دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌م۲۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک