کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍م‌ و ورزش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍وان‍ان‌ -- م‍واد م‍خ‍در
دوپ‍ی‍ن‍گ‌ در ورزش‌
 
پدیدآور:
ب‍اق‍ری‌ وان‍ائ‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ن‍ی‍ا، اب‍اذر، ۱۳۴۶-
 
ناشر:
ع‍ل‍م‌ و ورزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رهایی از اعتیاد در نوجوانان و جوانان
باقری وانائی ، پیمان ؛  تهران علم و ورزش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ب۹ر۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دوپینگ و داروهای محرک در ورزش
حبیبی نیا، اباذر، ۱۳۴۶- ؛  تهران علم و ورزش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۰‬,‭‌ح۲د۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زنجیره اعتیاد در نوجوانان و جوانان ( چند مقاله روانشناختی )
باقری وانائی ، پیمان ؛  تهران علم و ورزش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹‌ب۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک