کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‍خ‍واه‌، ف‍ردی‍ن‌، ۱۳۵۱-
 
ناشر:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سنجش مفاهیم در پیمایش های اجتماعی
علیخواه ، فردین ، ۱۳۵۱- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ع۸۶‌س۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک