کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍اخ‍ذ
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍اخ‍ذ
 
پدیدآور:
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۴۳-
 
ناشر:
چ‍اپ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی تخصصی
شعبانی ، احمد، ۱۳۴۳- ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۱۱‬,‭‌ش۷‌م۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک