کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍وم‌ -- ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد ت‍وس‍ع‍ه‌
ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ۱۹۴۵-
ع‍ل‍وم‌ -- ت‍اری‍خ‌
وال‍رش‍ت‍ای‍ن‌، ای‍م‍ان‍وئ‍ل‌،-۱۹۳۰
 
پدیدآور:
ب‍ال‍چ‍ی‍ن‌، ج‍ان‌
ت‍اف‍ل‍ر، آل‍وی‍ن‌، ۱۹۲۷-
وال‍رش‍ت‍ای‍ن‌، ای‍م‍ان‍وئ‍ل‌
ک‍اک‍س‌، راب‍رت‌
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ارت‍ب‍اطات‌
ش‍ه‍ی‍ن‍دخ‍ت‌ خ‍وارزم‍ی‌
ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جابجائی در قدرت :دانایی و ثروت و خشونت در آستانه قرن بیست و یکم
تافلر، آلوین ، ۱۹۲۷- ؛  تهران شهیندخت خوارزمی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۱۷/۵‬,‭‌ت۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دولت ، فساد و فرصتهای اجتماعی : تعامل اندیشه های در اقتصاد سیاسی توسعه .
کاکس ، رابرت ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LQ‬,‭۷۵‬,‭د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت فرزانگان تاریخ :۱۰۰ دانشمند تاثیر گذار جهان ( زندگی و دست آوردهای آن ها)
بالچین ، جان ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۵‬,‭‌ب۲۵‌س۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ویژه برگزاری سمینار بررسی آراء و اندیشه های ایمانوئل والرشتاین تهران -۱۱اسفند۱۳۹۲
والرشتاین ، ایمانوئل ؛  تهران انجمن جامعه شناسی ایران ، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات   ، [۱۳۹۲]
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۱‬,‭و۲و۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک