کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍م‍ی‍دی‌ م‍ظاه‍ری‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
 
پدیدآور:
ع‍م‍ی‍دی‌ م‍ظاه‍ری‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۶-
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هنر برقراری ارتباط موفق
عمیدی مظاهری ، مریم ، ۱۳۵۶- ؛  اصفهان فرهنگ مردم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌ع۸‌ه۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک