کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ل‍ی‍ت‍ه‍ا( اس‍لام‌)
 
پدیدآور:
ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۶-
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اقلیتها براساس قانون قرارداد ذمه :بررسی گوشه هائی از مفاهیم حقوق بین الملل از نظر فقه اسلامی
عمید زنجانی ، عباسعلی ، ۱۳۱۶- ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۶/۴‬,‭‌ع۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک