کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ن‍ای‍ت‍ی‌ زاده‌، ح‍ام‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Drug dependent People
 
پدیدآور:
ع‍ن‍ای‍ت‍ی‌ زاده‌، ح‍ام‍د
 
ناشر:
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر برنامه های تصویر سازی ذهنی هدایت شده و تمرین منتخب هوازی بر بازتوانی افراد وابسته به مواد مخدر
عنایتی زاده ، حامد ؛  فردوس مشهد تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۸۴۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک