کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍اض‍ل‍ی‌ ، ع‍ص‍م‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
tehran
ب‍ررس‍ی‌ ت‍وان‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ب‍اورداش‍ت‌ ت‍ن‍درس‍ت‍ی‌ درم‍ص‍رف‌ م‍واد م‍خ‍در
م‍وادم‍خ‍در -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ف‍اض‍ل‍ی‌ ، ع‍ص‍م‍ت‌
م‍ول‍وی‌، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه لاتین
 
 
psychosocial preidictors of substance use among young peopele
tehran 1998
شماره راهنما: P3
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مصرف موادمخدر در میان معتادان مرد در ایران
فاضلی ، عصمت ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی توان پیش بینی الگوی باورداشت تندرستی درمصرف مواد مخدر در میان معتادان ( مرد)
مولوی ، فاطمه ؛  دانشگاه الزهراء دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۶۳۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک