کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍رادی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ارم‍ن‍د ب‍رای‌ اخ‍ت‍لالات‌ گ‍س‍س‍ت‍گ‍ی‌ دی‌ .اس‌ .ام‌ ۴ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍اق‍ری‌، ای‍ران‌
ب‍اق‍ری‌، ای‍ران‌، ۱۳۱۸-
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، پ‍روان‍ه‌
 
ناشر:
ف‍رادی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الگوی مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات VI-MSD
محمدخانی ، پروانه ؛  تهران فرادید   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۳‬,‭‌گ۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سوداگران مرگ و...قربانیان بی گناه اعتیاد و ایدز
باقری ، ایران ، ۱۳۱۸- ؛  تهران فرادید   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۳‬,‭‌ب۷۱۴،‌س۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سلام بر سلامتی ، سلام بر تلاشگران در سنگر بهداشت
باقری ، ایران ؛  تهران فرادید   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۳‬,‭‌ف‍لا۷۱۴،‌س۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک