کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ره‍ادی‍ان‌، رض‍ا، ۱۳۲۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
 
پدیدآور:
ف‍ره‍ادی‍ان‌، رض‍ا، ۱۳۲۷-
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آنچه والدین و مربیان باید بدانند
فرهادیان ، رضا، ۱۳۲۷- ؛  تهران انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۳/۴‬,‭‌ف۴آ۸۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک