کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ره‍ن‍گ‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ح‍راف‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ای‍ران‌.
 
پدیدآور:
م‍ی‍ری‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آسیب شناسی مسائل اجتماعی در ایران
میری آشتیانی ، الهام ؛  تهران فرهنگ گفتمان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۳۸۵/۲‬,‭‌م۹‌م۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک