کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍روت‍ن‌، م‍ج‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ش‍ع‍ر
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- م‍ص‍ور
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ف‍روت‍ن‌، م‍ج‍ی‍د
ف‍روت‍ن‌، م‍ج‍ی‍د، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
[اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌]
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زندگی چشم براه است :مجموعه داستان با موضوع پیشگیری از اعتیاد
فروتن ، مجید ؛  همدان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۳۴‬,‭‌ف‍لا۶‌ف۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فردا بارانی است
فروتن ، مجید ؛  همدان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۳۴‬,‭‌ف۴،‌ف۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شبی بدون ماه :مجموعه شعر شاعران استان همدان به مناسبت پیشگیری از اعتیاد
فروتن ، مجید، گردآورنده ؛  [همدان ] [اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان ]   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۵۳‬,‭‌ف‍لا۶۴‌ف۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرشته
همدان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۳۴‬,‭‌ف۴۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک