کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ری‍ش‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ری‍ش‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ب‍ی‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا، ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی
فریش ، مایکل بی ؛  تهران ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹،‌ف۴۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک