کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ -- ح‍ق‍وق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ -- ح‍ق‍وق‌
پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا --ش‍ی‍وه‌ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍اخ‍ت‍ر، اح‍م‍د
ح‍ی‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍اس‌، ۱۳۵۳-
ص‍ب‍ری‌، ن‍ورم‍ح‍م‍د
 
ناشر:
خ‍ط س‍وم‌
ف‍ردوس‍ی‌
م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش حقوقی :شامل انواع مختلف ، دادخواست ها...
صبری ، نورمحمد ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۷/۴‬,‭‌ص۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نحوه نگارش پایان نامه
حیاتی ، علی عباس ، ۱۳۵۳- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ح ۹‌ن۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آئین نگارش حقوقی در نظام قضائی ایران
باختر، احمد ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭۹۴‬,‭‌ب۲آ۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک