کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ -- خ‍ودک‍اری‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍واع‍د
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍ات‍ی‌، زه‍ی‍ر
ص‍دی‍ق‌ ب‍ه‍زادی‌، م‍ان‍دان‍ا، ۱۳۲۱-
ه‍ان‍ت‍ر، اری‍ک‌
پ‍ی‍رس‍ی‌، اس‍ت‍ر
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍اپ‍ار
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه قواعد فهرستنویسی
صدیق بهزادی ، ماندانا، ۱۳۲۱- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۴‬,‭‌ص۴د۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفهوم ساده فهرست نویسی :دفتر راهنما برای سازمان کتابها و سایر مواد کتابخانه مدارس و کتابخانه های عمومی کوچک
پیرسی ، استر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌پ۹‌م۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نویسی کامپیوتری
هانتر، اریک ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۴‬,‭‍ه۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نویسی منابع الکترونیکی با استفاده از قواعد فهرست نویسی انگلو - امریکن
تهران چاپار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۲۴‬,‭‌ف۸۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی و رده بندی منابع اطلاعاتی
حیاتی ، زهیر ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۲۱۸۸۹۷۹۵۶۱،آدرس ناشر :تهران - خیابان فتحی شقاقی - پلاک 701 واحد 1 کتابدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌ح۹‌ف۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک