کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ی‍ب‍ر، ادل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌
وال‍دی‍ن‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍ب‍ر، ادل‌
 
ناشر:
دای‍ره‌
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خواهر و برادرهای سازگار( :روشهای ایجاد سازگاری در فرزندان )چگونه فرزندانمان را یاری کنیم که با تفاهم در کنار یکدیگر زندگی کنند،...
فیبر، ادل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‌ف۹‌خ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
به بچه ها گفتن ، از بچه ها شنیدن :گفت و شنود با کودکان
فیبر، ادل ؛  تهران دایره   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۵/۸‬,‭‌ف۹‌ب۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
به نوجوانان گفتن ، از نوجوانان شنیدن :ادامه به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن
فیبر، ادل ؛  تهران دایره   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۹/۱۵‬,‭‌ف۹۳‌چ۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک