کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ی‍ض‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
ف‍ی‍ض‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی :بخش تعزیرات
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران فیض   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭ز۴‌ش۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک