کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ی‍ن‍ل‍ی‌، گ‍ای‌، ۱۹۴۹ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍ن‍ل‍ی‌، گ‍ای‌، ۱۹۴۹ - م‌
 
ناشر:
درس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سرنوشتت را خودت تعیین کن
فینلی ، گای ، ۱۹۴۹ - م ؛  تهران درسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف ۹۵‌س۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک