کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ای‍وان‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خلیج فارس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ق۲۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای بازرگانی و تجاری با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایوان .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۳‬,‭‌م۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ آیین نامه اصلاحی ... قانون صدور چک
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴/۳‬,‭آ۵۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک