کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍اچ‍اق‌ س‍ی‍گ‍ار -- خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍اچ‍اق‌ س‍ی‍گ‍ار -- خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ف‍ی‌م‍ی‍لان‍ی‌، ه‍وم‍ن‌، ۱۳۴۸ - ، م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ری‍وی‌ دک‍ت‍ر م‍س‍ی‍ح‌ دان‍ش‍وری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راه طلایی
شریفی میلانی ، هومن ، ۱۳۴۸ - ، مترجم ؛  تهران مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی دکتر مسیح دانشوری   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۱۴۹‬,‭‌ش۹۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک