کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍رارداده‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ - ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رارداده‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول حاکم برقراردادهای دولتی ( مباحث علمی - کاربردی )
حسینی ، اسماعیل ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۶۱‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک