کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ق‍ق‍ن‍وس‌: م‍ن‍ص‍وری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ق‍ق‍ن‍وس‌: م‍ن‍ص‍وری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جامعه شناسی
[تهران ] ققنوس : منصوری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۸‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک