کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ق‍ل‍م‌ آش‍ن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
 
پدیدآور:
م‍ع‍ب‍ودی‍ان‌، ب‍ه‍روز
 
ناشر:
ق‍ل‍م‌ آش‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الکلیسم ( :سبب شناسی - اختلالات مرتبط - رویکردهای درمانی )
معبودیان ، بهروز ؛  تهران قلم آشنا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۴۲‬,‭‌ف‍لا۷‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک