کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍ل‍ی‍ش‌ل‍ی‌، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ق‍ل‍ی‍ش‌ل‍ی‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
اح‍م‍د ق‍ل‍ی‍ش‌ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طعم لیمو
قلیش لی ، احمد ؛  گرگان احمد قلیش لی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۸۰‬,‭‌ل۹۴ط۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک