کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍ه‍اری‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد - راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ح‍ش‍ی‍ش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
روش‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ق‍ه‍اری‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و
ق‍ه‍اری‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و، ۱۳۴۶-
 
ناشر:
رش‍د
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زندگی بدون سیگار
قهاری ، شهربانو، ۱۳۴۶- ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ق۹ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس بر میزان رضایت زناشویی و شادکامی همسران معتادین مراجعه کننده به اداره بهزیستی شهر کرمانشاه
روشنی ، علیرضا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تنکابن ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۴۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گام به گام درمان رفتاری - شناختی برای سوءمصرف حشیش ( ویژه مراجعان )
قهاری ، شهربانو ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۹‬,‭‌ش۲ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گام به گام درمان رفتاری - شناختی برای سوءمصرف حشیش ( ویژه ی درمانگران )
قهاری ، شهربانو، ۱۳۴۶- ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۹‬,‭‌ش۲،‌ق۸۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد :راهنمای درمانگر
قهاری ، شهربانو ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۹د۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد :راهنمای درمانجو
قهاری ، شهربانو ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۹د۳۷‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک