کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : لاس‌، آب‍راه‍ام‌ ه‍رول‍د، ۱۹۰۷ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ل‍م‍ی‍ح‌ در ادب‍ی‍ات‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
لاس‌، آب‍راه‍ام‌ ه‍رول‍د، ۱۹۰۷ - م‌
 
ناشر:
ج‍وان‍ه‌ رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تلمیحات ادبی و کلاسیک
لاس ، آبراهام هرولد، ۱۹۰۷ - م ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۳‬,‭‌ل۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک