کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍ورن‍ت‍س‍ی‍ن‍ی‌، روب‍رت‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍ورن‍ت‍س‍ی‍ن‍ی‌، روب‍رت‍و
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
افکار پلید :روان درمانی شناختی اختلال های تفکر اسکیزوفرنیایی - پارانوییدی و وسواسی
لورنتسینی ، روبرتو ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ل۹،‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک