کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍وری‍ا، آل‍ک‍س‍ان‍دروم‍ان‍ووی‍چ‌، ۱۹۰۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍وری‍ا، آل‍ک‍س‍ان‍دروم‍ان‍ووی‍چ‌، ۱۹۰۲-
 
ناشر:
چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کارکرد مغز
لوریا، آلکساندرومانوویچ ، ۱۹۰۲- ؛  تهران چاپ و نشر بنیاد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ل۹‌ک۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک