کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍ی‍ن‍دن‌ ف‍ی‍ل‍د، گ‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌
خ‍وس‍ازی‌
ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌
 
پدیدآور:
ل‍ی‍ن‍دن‌ ف‍ی‍ل‍د ، گ‍ی‍ل‌leaG ,dleif nedniL
ل‍ی‍ن‍دن‌ ف‍ی‍ل‍د، گ‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ج‍وان‍ه‌ رش‍د
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زن مثبت :دوره کاملی در رشد دیدگاه مثبت بهبود رابطه ها خود - برانگیختگی شادمان تر بودن ایجاد تغییر بیرون آمدن از کسالت و افسردگی
لیندن فیلد، گیل ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌خ۹‌ل۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعتماد به نفس برتر :گام ها ساده برای کسب اعتماد به نفس
لیندن فیلد، گیل ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ل۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چگونه خود را باور کنیم /گامهایی در تقویت حس ارزشمندی و درمان زخم های احساسی
لیندن فیلد ، گیل leaG ,dleif nedniL ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۷۵‬,‭‌ع۴‌ل۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک