کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ارش‌، دی‍وی‍د، ۱۹۴۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ارش‌، دی‍وی‍د، ۱۹۴۶-
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش و نظریه در علوم سیاسی
مارش ، دیوید، ۱۹۴۶- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۱‬,‭‌م۲ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک