کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍اری‌ ج‍وان‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اری‌ ج‍وان‍ا
 
پدیدآور:
م‍ه‍ل‍ی‍ن‍گ‌، رن‍دی‌
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه حقایق آشکار از موادمخدر :حشیش ( ماریجوانا، علف ، بنگ )
مهلینگ ، رندی ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌م ۲‌م۷‬,‭۱۳۸۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک