کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍اک‍س‍ول‌، ج‍ان‌ س‍ی‌.، ۱۹۴۷ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ره‍ب‍ری‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍اک‍س‍ول‌، ج‍ان‌ س‍ی‌.، ۱۹۴۷ - م‌
م‍اک‍س‍ول‌، ج‍ان‌ س‍ی‌، ۱۹۴۷ - م‌
 
ناشر:
پ‍ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرورش رهبر درون
ماکسول ، جان سی ، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌م۲‌پ۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
امروز مهم است :دوازده اقدام روزانه برای تضمین موفقیت فردا
ماکسول ، جان سی .، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸،‌ف‍لا۱۶۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک