کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ای‍رز، دی‍وی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ای‍رز، دی‍وی‍د
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی
مایرز، دیوید ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۳۳‬,‭‌م۲ر۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک