کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ت‌ آم‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌--س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ت‌ آم‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌--س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌:]دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد به مت آمفتامین از علوم پایه تا درمان
تهران اطلاعات :]دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۲۴‌ف‍لا۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک