کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ح‍س‍ن‌ طال‍ع‍ی‌ن‍ی‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
طال‍ع‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۲۹۳-
 
ناشر:
م‍ح‍س‍ن‌ طال‍ع‍ی‌ن‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیگار آفت جان و روان
طالعی نیا، محسن ، ۱۲۹۳- ؛  [بی جا] محسن طالعی نیا   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭ط۲‌س۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک