کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ح‍م‍دب‍رف‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
 
پدیدآور:
ب‍رف‍ی‌، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۴۷
 
ناشر:
م‍ح‍م‍دب‍رف‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
از میکده تا ماتمکده اعتیاد :جامعه شناسی ابعاد فقهی - اجتماعی اعتیاد
برفی ، محمد،- ۱۳۴۷ ؛  تهران محمدبرفی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک