کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۵۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
س‍ازگ‍اری‌
ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۵۱-
ول‍ز، آدری‍ان‌
ک‍ارول‌، ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌
ک‍ل‍ی‍ن‍ک‌، ک‍ری‍س‌ ل‍ی‍ن‌، ۱۹۴۴ - م‌
 
ناشر:
اس‍پ‍ن‍د ه‍ن‍ر
رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
طل‍وع‌ دان‍ش‌
ورای‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی درمان شناختی - رفتاری سوء مصرف مواد
کارول ، کتلین ؛  تهران اسپند هنر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ک۲ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل مهارتهای زندگی :روشهای مقابله با اضطراب ، افسردگی ، تنهایی و...
کلینک ، کریس لین ، ۱۹۴۴ - م ؛  تهران رسانه تخصصی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌ک۸‌م۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی درمان فراشناختی اضطراب و افسردگی
ولز، آدریان ؛  تهران bتلفن ناشر :05757466 ،آدرس ناشر :خیابان انقلاب ،خیابان 21 فروردین ،کوچه نوروز ، پلاک 82 ورای دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹،/‌ف۴،و۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهارت جرات مندی " ویژه ی دانش آموزان "
محمدخانی ، شهرام ، ۱۳۵۱- ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف‍لا۶،‌م۲۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های حل مساله و تصمیم گیری موثر" ویژه ی دانش آموزان "
محمدخانی ، شهرام ، ۱۳۵۱- ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۴۸‬,‭‌م۳‌م۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک