کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، پ‍روان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اق‍دام‌ ب‍ه‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ارم‍ن‍د ب‍رای‌ اخ‍ت‍لالات‌ گ‍س‍س‍ت‍گ‍ی‌ دی‌ .اس‌ .ام‌ ۴ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‌درم‍ان‍ی‌ -- ف‍ن‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‌درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، پ‍روان‍ه‌
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، پ‍روان‍ه‌ - خ‍ان‍ی‌ پ‍ور، ح‍م‍ی‍د
ک‍زدی‍ن‌ ، ال‍ن‌ ، ۱۹۴۵ - م‌E nalA ,nidzaK. .
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ژه‌
رش‍د
ف‍رادی‍د
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‌ ی‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری از اعتیاد
ایران .سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری ؛  کرمانشاه معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان یهزیستی کشور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۲۸۹گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی کودک
کزدین ، الن ، ۱۹۴۵ - م E nalA ,nidzaK. . ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۴‬,‭‌ک۴۳ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الگوی مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات VI-MSD
محمدخانی ، پروانه ؛  تهران فرادید   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۳‬,‭‌گ۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای درمان گر :درمان های مبتنی بر شواهد
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭ر۲۷‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلال های RT-VI-MSD
محمدخانی ، پروانه ؛  تهران bتلفن ناشر :, 34524888نمابر ناشر ;, 38021888آدرس ناشر :خ مطهری ، خ سلیمان خاطر، کوچه اسلامی ، تقاطع بانه ، پلاک 4/2 دانژه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌م۳‌م۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شناسایی عوامل محافظت کننده در برابر اقدام به خودکشی در افراد مبتلا به اختلال سوءمصرف و وابستگی به مواد
محمدخانی ، پروانه - خانی پور، حمید ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی معاونت پژوهش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۷۶۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک