کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍م‍دپ‍ور، اح‍م‍د، ۱۳۵۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( ف‍ل‍س‍ف‍ه‌)
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دپ‍ور، اح‍م‍د، ۱۳۵۵-
م‍ح‍م‍دپ‍ور، اح‍م‍د،۱۳۵۵-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش در روش درباره ی ساخت معرفت در علوم انسانی
محمدپور، احمد،۱۳۵۵- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف۲‌م۳۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق کیفی ضد روش
محمدپور، احمد، ۱۳۵۵- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌م۳۱۵‌ض۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک