کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍م‍دپ‍ور، اس‍ک‍ن‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دپ‍ور، اس‍ک‍ن‍در
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل قضائی از قوانین جزائی :سلسله مباحث مشورتی قضات دادگاههای کیفری ۱ و ۲ تهران
محمدپور، اسکندر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴‬,‭‌م۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک