کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍م‍دپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرا روش :بنیان های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری
محمدپور، محمد، ۱۳۵۸- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌م۳۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک