کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ران‌ -- اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ران‌ -- اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌)
 
پدیدآور:
رب‍ی‍ع‍ی‌ م‍ن‍دج‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌، ۱۸۹۴- ۱۹۸۹
 
ناشر:
ب‍روج‌
ش‍ب‍اوی‍ز
ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نه برای لقمه ای نان :آداب بازرگانی و اخلاق مدیریت
ماتسوشیتا، کونوسوکی ، ۱۸۹۴- ۱۹۸۹ ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۷‬,‭‌م۲‌ن۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اخلاقی در خدمات دولتی
ربیعی مندجین ، محمدرضا ؛  تهران یکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های مدیریت :ویژه مسئولین امر به معروف و نهی از منکر مناطق و مراکز اجرائی
تهران بروج   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک